Hiện đang đứt cáp quang, chuyển server 2 hoặc sử dụng VPN (1.1.1.1) nếu hình load chậm

Top ngày

Bro Girl 4 tuần trước
4 516
Chap 10
Amahara-kun + 4 tuần trước
3 335
Chap 4
Danchigai 3 giờ trước
0 126
Chap 96.5
Tensei Pandemic 5 tháng trước
4 311
Chapter 28
Haruki the Cutie 4 tuần trước
7 656
Chap 4
ӣ