Hi?n ?ang ??t c芍p quang, chuy?n server 2 ho?c s? d?ng VPN (1.1.1.1) n?u h足nh load ch?m

Y那u Th?n K?
Y那u Th?n K?
10/10 (0)
??c Ngay

Y那u Th?n K?

T那n kh芍c: Tales of Demons And Gods, 毦朸暮

Gi?i thi?u

Y那u Th?n V?a Xu?t, Ai D芍m Tranh Phong?Y那u Linh S? M?nh Nh?t Th芍nh Linh ??i L?c Nhi?p Li, b?i v足 m?t cu?n s芍ch th?n b赤 Y那u Linh Th?i Kh?ng m角 tr? v? n?m 13 tu?i, tu luy?n m?nh nh?t c?ng ph芍p, m?nh nh?t y那u linh chi l?c, ??t ph芍 t?i v? ??o ??nh phong...K? th迄 ki?p tr??c, to角n b? thanh to芍n...N?u nh? ?? tr迄ng sinh, th足 ki?p n角y ta l角 ch迆a t? ??i l?c, V?n Th?n chi V??ng,?? cho t?t c? run r?y d??i ch?n ta ?i......

Danh s芍ch ch??ng

B足nh lu?n

  • Website
  • Facebook ()
  • Disqus ()
B?n c?n ph?i ??ng nh?p ho?c ??ng k? ?? ??ng b足nh lu?n
emoji

Tags

衭①蟈諉ㄩ氈芘萇噥夥厙  脫脫萇噥  憤噥撮夥厙