Hi?n ?ang ??t cáp quang, chuy?n server 2 ho?c s? d?ng VPN (1.1.1.1) n?u hình load ch?m

Mairimashita! Iruma-kun
Mairimashita! Iruma-kun
10/10 (0)
??c Ngay

Mairimashita! Iruma-kun

Tên khác: 魔入りました!入間くん

Gi?i thi?u

Mairimashita! Iruma-kun?là c?u chuy?n k? v? c?u bé?Suzuki Iruma, ng??i ?? b? b? m? mình kí kh? ??c bán cho ác ma ?? ??i l?y ti?n tài và bình an. C?u bé Iruma ?áng th??ng t? lúc m?i bi?t ?i (1 tu?i) ?? ph?i "ra x? h?i" l?n l?n, bu?n ba kh?p n?i v?i hai v? ph? huynh "t?ng t?ng" cho ??n ngày m?t ?c Ma ??n r??c c?u ??n Ma gi?i theo kh? ??c. T??ng ch?ng nh? s?p vào b?ng qu? thì v? ?c Ma già nua này ?? khóc lóc yêu c?u c?u làm cháu trai ?ng ta, v?i b?n tính l??ng thi?n và t?t b?ng ??n c? b?n th?n mình c?ng ph?i kinh ng?c, c?u b?t ??c d? ?? ??ng ? l?i ?? ngh? ?ó và nh?p h?c tr??ng ?c Ma theo ? ?ng ta. Chuy?n gì s? x?y ra ti?p theo, m?i các b?n theo d?i cu?c s?ng h?c ???ng ??y b?t th??ng c?a Iruma-kun.

Danh sách ch??ng

Bình lu?n

  • Website
  • Facebook ()
  • Disqus ()
B?n c?n ph?i ??ng nh?p ho?c ??ng k? ?? ??ng bình lu?n
emoji

Tags

友情链接:雷火电竞APP下载  LOL比赛  乐投电竞官网