Hi?n ?ang ??t cáp quang, chuy?n server 2 ho?c s? d?ng VPN (1.1.1.1) n?u hình load ch?m

?i Ch?i Cùng N? Game Th?
?i Ch?i Cùng N? Game Th?
9.18/10 (11)
??c Ngay

?i Ch?i Cùng N? Game Th?

Tên khác: Real mo Tamaniwa wo Tsuku,Gemuzuki no Tomodachi to Iroiro suru Hanashi,Sometimes Reality Tells Lies, Too,現実もたまには嘘をつく,ゲーム好きの友達と色々する話

Gi?i thi?u

Anh main nhà ta?dùng m?t tài kho?n game online tên Kaori và k?t b?n ???c v?i anh chàng tên Nanami trong ?ó. H?m nay c? hai s? có m?t bu?i g?p m?t v?i nhau, và c?u b?n Nanami kh?ng bi?t r?ng ngoài ??i main?là con trai. Th? nh?ng main còn ng?c nhiên h?n c??Nanami vì...

Danh sách ch??ng

Bình lu?n

  • Website
  • Facebook ()
  • Disqus ()
B?n c?n ph?i ??ng nh?p ho?c ??ng k? ?? ??ng bình lu?n
emoji

Tags

友情链接:叉叉电竞  叉叉电竞  LOL比赛