Hi?n ?ang ??t c芍p quang, chuy?n server 2 ho?c s? d?ng VPN (1.1.1.1) n?u h足nh load ch?m

Anh H迄ng B車ng T?i M?nh Nh?t
Anh H迄ng B車ng T?i M?nh Nh?t
10/10 (0)
??c Ngay

Anh H迄ng B車ng T?i M?nh Nh?t

T那n kh芍c: Shikkoku Tsukai No Saikyou Yuusha ~Nakama Zenin Ni Uragirareta No De Saikyou No Mamono To Kumimasu~

Gi?i thi?u

Anh h迄ng b車ng t?i Shion, ng??i ???c xem l角 anh h迄ng m?nh nh?t tr那n th? gi?i, lu?n tin t??ng v角o nh?ng ng??i ??ng ??i c?a m足nh. ※V?i t? ??i n角y, ta s? ?芍nh b?i qu? v??ng!§ Shion ?? th? l角 s? l角m nh? v?y, nh?ng m?t b? k?ch ?? x?y ra. Th?t ?au ??n l角 anh l?i b? nh?ng c? g芍i m角 m足nh tin t??ng ph?n b?i. M?c d迄 anh ta v?n gi? ???c m?ng s?ng c?a m足nh, nh?ng s? vi?c l?n ?車 ?? ?? l?i m?t v?t th??ng s?u trong l辰ng Shion. Shion kh?ng mu?n ph?i s?ng th那m n?a, nh?ng trong l迆c anh ta ?ang ?i lang thang trong r?ng, t足m m?t c芍ch ?? ch?t th足 ??t nhi那n m?t con qu芍i v?t xu?t hi?n tr??c m?t Shion. ※Xin ng??i h?y gi?t ta ?i.§ Con qu芍i v?t c?u xin Shion gi?t n車, b?i v足 anh ta v?n c辰n r?t m?nh cho d迄 ?? m?t ?i n?ng l?c c?a m足nh. ?i?u m角 Shion, k? c?ng ?ang mu?n ch?t, ?? l角m l角#

Danh s芍ch ch??ng

B足nh lu?n

  • Website
  • Facebook ()
  • Disqus ()
B?n c?n ph?i ??ng nh?p ho?c ??ng k? ?? ??ng b足nh lu?n
emoji

Tags

衭①蟈諉ㄩ脫脫萇噥  脫脫萇噥  憤噥撮夥厙