Hiện đang đứt cáp quang, chuyển server 2 hoặc sử dụng VPN (1.1.1.1) nếu hình load chậm

Comedy

Danchigai 1 ngày trước
0 119
Chap 94
ӣ羺appע