Hiện đang đứt cáp quang, chuyển server 2 hoặc sử dụng VPN (1.1.1.1) nếu hình load chậm

Action

Yêu Thần Ký 21 giờ trước
0 48
Chapter 419
ӣ羺appע